Privacybeleid

 

Uw privacy is belangrijk voor ons. Het is ons beleid om uw privacy te respecteren, met betrekking tot alle informatie die we van u kunnen verzamelen op de Sinque PRO-website en andere websites die wij bezitten en beheren.

 

We vragen alleen om persoonlijke informatie wanneer we deze echt nodig hebben om u een dienst te verlenen. We doen dit uitsluitend op een eerlijke en legale wijze, met uw medeweten en toestemming. We laten u ook weten waarom we uw informatie verzamelen en hoe het zal worden gebruikt. We bewaren de verzamelde informatie alleen zolang als nodig is om de door u gevraagde service te verlenen. Wanneer we gegevens opslaan, beschermen we deze met commercieel aanvaardbare middelen om verlies en diefstal, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking en het kopiëren, gebruik of wijzigen van uw gegevens te voorkomen.

 

We delen nooit persoonlijk identificeerbare informatie met derden, behalve zoals vereist door de wet. Onze website kan links bevatten naar externe websites die niet door ons worden beheerd. Houd er rekening mee dat we geen controle hebben over de inhoud en praktijken van deze sites en geen verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden voor hun respectieve privacybeleid.

 

U heeft altijd de mogelijkheid om ons verzoek om persoonlijke informatie af te wijzen, met als gevolg dat we sommige van de door u gewenste diensten mogelijk niet kunnen leveren.

Als u onze site blijft gebruiken, wordt dit beschouwd als aanvaarding van onze praktijken op het gebied van privacy en persoonlijke informatie. Als u vragen heeft over hoe wij omgaan met gebruikersgegevens en persoonlijke informatie, neem dan contact met ons op.

 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Zoals eerder vermeld, als er iets is waarvan u niet zeker weet of u het nodig heeft of niet, is het over het algemeen veiliger om cookies ingeschakeld te laten als u een van de functies op onze website gebruikt.

 

Dit beleid is van kracht vanaf oktober/2020.

 

Gebruiksvoorwaarden


1. Voorwaarden

Door de Sinque PRO-website te bezoeken, stemt u ermee in om te voldoen aan onze servicevoorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving. Bovendien gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor het naleven van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze website te gebruiken of te openen. Het materiaal op deze site wordt beschermd door de toepasselijke auteursrecht- en handelsmerkwetten.

 

2. Licentiegebruik

Er wordt toestemming verleend om tijdelijk een kopie van het materiaal (informatie of software) van de Sinque PRO-website te downloaden, voor persoonlijke, niet-commerciële tijdelijke weergave. Dit is het verlenen van een licentie en geen eigendomsoverdracht. Onder deze licentie kunt u niet:

  • De materialen wijzigen of kopiëren;

  • De materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);

  • Proberen om software op de Sinque PRO-website te decomprimeren of reverse-engineeren;

  • Alle copyright- of andere eigendomsaanduidingen van de materialen verwijderen, de materialen overdragen aan een andere persoon of de materialen 'spiegelen' op een andere server.

 

Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door Sinque PRO worden beëindigd. Bij beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit verwijderen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.

 

3. Disclaimer

De materialen op de Sinque PRO-website worden geleverd 'zoals ze zijn'. Sinque PRO geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af, inclusief impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of andere inbreuk op rechten.

 

Verder geeft Sinque PRO geen garantie en doet het geen enkele verklaring met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijkheid van resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website. Dit geldt ook voor materiaal dat aan deze website is gelinkt.

 

4. Beperkingen

Sinque PRO of zijn leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot schade voor verlies van gegevens of winst of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om de materialen van Sinque PRO te gebruiken, zelfs als Sinque PRO of een bevoegde vertegenwoordiger van Sinque PRO mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen van impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

 

5. Nauwkeurigheid van materialen

Materialen die op de Sinque PRO-website worden weergegeven, kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Sinque PRO garandeert niet het materiaal op haar website juist, volledig of actueel is. Sinque PRO kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op haar website. Sinque PRO verbindt zich er echter niet toe om de materialen bij te werken.

 

6. Koppelingen

Sinque PRO heeft niet alle sites geanalyseerd die aan zijn site zijn gekoppeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een gelinkte site. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Sinque PRO van de site. Het gebruik van een gekoppelde site is op eigen risico van de gebruiker.

 

7. Wijzigingen

Sinque PRO kan deze servicevoorwaarden van de website op elk moment herzien zonder voorafgaande kennisgeving. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de huidige versie van deze servicevoorwaarden.

 

8. Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in dit land.