• Katrien Hernalsteen

Opinie : Sinque - Een aanwinst voor de diëtist ?

Bijgewerkt: jan 22

Auteurs : Katrien Hernalsteen, Gijs Mulder

Augustus 2020


Sinque in de diëtistenpraktijk


In dit artikel ga ik in op het gebruik van Sinque rond de diëtistenpraktijk. Allereerst schets ik de positie van de diëtist in het Nederlandse systeem van gezondheidszorg. Vervolgens leg ik aan de hand van de praktijk en van regelgeving uit hoe Sinque ingezet kan worden.

De diëtist binnen het Nederlandse systeem van zowel vergoede als niet-vergoede zorg

Vergoede zorg :

Bij het leveren van vergoede zorg levert de diëtist meestal een prestatie binnen de ketenzorg. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de diagnose van diabetes, COPD of cardiovasculair risicomanagement. Het gaat hier over gespecialiseerd voedingsadvies. In de ketenzorg wordt nauw samengewerkt tussen verschillende gezondheidsprofessionals, zoals bijvoorbeeld de diëtist en de huisarts. Lees hierover bijvoorbeeld meer in mijn Blog over gewichtstrend als oplossing in de eerstelijnszorg rond Diabetes Mellitus type 2.

Ook kan rechtstreeks naar de diëtist verwezen worden. Tenslotte kan de diëtist onder voorwaarden ook zorg zonder verwijzing leveren. (DTD). (1)

De mate en hoogte van vergoeding is verschillend per verzekeraar en hangt af van de pakketkeuze. Een algemeen overzicht van vergoedingen voor diëtetiek is te vinden op Zorgwijzer.nl. Daarnaast heeft het ministerie van volksgezondheid momenteel onder voorwaarden 7 diëtetiek behandelingen mogelijk gemaakt voor herstel van Corona. (2)

Diëtisten kunnen ook actief zijn in de verschillende gecombineerde leefstijlinterventie programma’s (3). Deelname aan deze programma’s is na verwijzing door de huisarts kostenvrij en gaat niet ten koste van het eigen risico.

Niet- vergoede zorg :

Tenslotte levert de diëtist ook niet-vergoede zorg. Hieronder verstaan we gezondheidsadvies, afslankadvies en samenwerking met een andere niet-vergoede zorgverlener zoals een personal trainer. Het gaat hierbij over basis voedingsadvies, gezonde voeding dus.

Sinque in de behandeling

Sinque in de vergoede praktijk: BMI speelt vaak een rol binnen diagnostiek en behandeling. Sinque zelf is niet geschikt voor het exacte bepalen van BMI binnen een diagnose of behandeling. Daarvoor bestaat het geprotocolleerde wegen op een geijkte medische weegschaal. Bovendien volgt de diëtist in behandeling van cliënten de medische richtlijn en beroepsmatige protocollen.

Binnen de huidige werkwijze ontstaan rond sommige elementen van de behandeling vaak frustraties, zowel bij de behandelaar als bij de cliënt. Het effect van interventies is slecht meetbaar doordat het gewicht op willekeurige momenten wordt vastgesteld en doordat vaststelling van het gewicht alleen tijdens een consult mogelijk is. Gebruik van een thuisweegschaal verdiept vaak frustraties. Cliënten zijn onvoldoende therapietrouw en dat is vaak niet zonder reden. De thuiswegingen wijken af van hetgeen ze verwachten. Lagere therapietrouw leidt tot minder goede behandelresultaten.

Neem het volgende voorbeeld : Een cliënt wordt op een laag punt van zijn gewichtscurve gewogen. Stel: 75 kilogram. Op basis van deze informatie wordt BMI vastgesteld en een behandelplan opgesteld. De behandeling wordt opgestart. Na 2 weken staat een vervolgafspraak bij de diëtist gepland. Vlak voor de afspraak bij de diëtist gaat de cliënt op zijn eigen weegschaal staan. Helaas blijkt hij op dat moment net op de top van zijn dagelijkse gewichtscurve te zitten: 77 kilo. Hij raakt zijn vertrouwen in de behandeling direct kwijt en blijft als gevolg daarvan weg. Een goed gesprek is niet meer mogelijk en de diëtist krijgt een slechte recensie van hem.

Andere reacties in dit soort situaties :

“Hoe kan ik aangekomen zijn ? Gisteren thuis woog ik nog X en nu hier in de praktijk Y?!”

“Je gaf me het advies om meer yoghurt te eten en iedere dag een wandeling te maken. Toch weeg ik nu 2 kilo meer dan vorige week. Die Yoghurt maakt me juist dik.”.


Wat is precies het probleem ?

Een snelle conclusie zou kunnen ertoe leiden dat het kernprobleem in deze de communicatie is. Wat is immers eenvoudiger dan uitleggen hoe fysiologie werkt? Zo kunnen we toch de fouten weerleggen? Sinque is van mening dat dit uitleggen pas zin heeft als we ook een uitspraak kunnen doen hoe het daadwerkelijke gewicht zich ontwikkelt.

Gewichtstrend technologie :

Met onze gewichtstrend technologie kan uitgelegd worden dat de metingen weliswaar uiteenlopen maar dat wel degelijk sprake is van een trendmatige toename- of afname van gewicht. Als er sprake is van een ongewenste trend - en dat is niet altijd een opwaartse trend ! - dan kunnen we tijdig bijsturen. Sinque kijkt immers twee weken vooruit. Zo kan binnen de therapie deskundig worden besloten tot aanvullende maatregelen om te zorgen dat de trend tijdig wordt gecorrigeerd.

De trendmatige gewichtsontwikkeling biedt ook een extra waarschuwing bij zicht op de ontwikkeling van een eventuele onderliggende medische aandoening. Bijvoorbeeld een kankerpatiënt die trendmatig gewicht verliest, een nierpatiënt die trendmatig zwaarder wordt. Binnen deze systematiek vervangt Sinque de thuiswegingen op eigen weegschalen- NIET het deskundige oordeel van de diëtist.


Naast het bewust maken van de schommelingen in fysiologie en het ondersteunen van de thuismetingen kan Sinque ook helpen bij het motiverende en coachende aspect van een behandeling. Lees meer over motivatie elders in dit Blog.

Onvergoede zorg :

Tegenover vergoede zorg staat onvergoede zorg. Soms dekt deze indeling niet precies de lading. Vanuit ons zorgsysteem wordt zorg vergoed als sprake is van een medische indicatie. Er is direct verband tussen de geboden zorg en een medisch probleem waarvoor vergoeding is vastgesteld.


Coaching en behandeling richting gedragsverandering om overgewicht en obesitas tegen te gaan zonder dat zich een ziekte heeft geopenbaard is het onderwerp van de gecombineerde leefstijlinterventie (4). Dit type preventieve zorg wordt nog maar mondjesmaat vergoed. Vandaar dat we tijdens het schrijven van dit artikel, juli 2020 stellen dat preventie nog steeds onder onvergoede zorg valt, hoe noodzakelijk ook.


Onvergoed dieetadvies vormt een belangrijke bron van inkomsten voor de diëtist. Binnen deze praktijk bestaat veel ruimte voor een instrument waarmee mensen leren om te gaan met de effecten die hun levensstijl heeft op hun gezondheid.


Het opbouwen van spieren, het werken aan een betere conditie en een hoger energieniveau zodat men problemen op het werk de baas wordt, afvallen zodat men weer de oude zomerkleding past, een betere lichamelijke conditie in verband met plannen voor een fietsvakantie, etcetera.


Juist in deze gevallen kan met Sinque een helder zicht op voortgang van gestelde doelen worden gemeten. Onze gewichtstrend technologie helpt de cliënt meer bewust met zijn of haar gewicht om te gaan en biedt aanknopingspunten om effecten van interventies op het lichaamsgewicht te meten.Referenties: (1) Bruggen, R. v. (2011, juli 21). Directe Toegankelijkheid Diëtetiek per 1 augustus een feit. Opgehaald van nieuws voor diëtisten: https://www.nieuwsvoordietisten.nl/directe-toegankelijkheid-dietetiek-per-1-augustus-een-feit/ (2) Herstelzorg voor coronapatiënten met ernstige klachten in basispakket. (2020, juli 16). Bron Rijksoverheid : https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/07/16/herstelzorg-voor-coronapatienten-met-ernstige-klachten-in-basispakket

(3) Gecombineerde leefstijlinterventie. (2020). Bron Loketgezondleven: https://www.loketgezondleven.nl/zorgstelsel/gecombineerde-leefstijlinterventie

(4) Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) (Zvw). (2020). Bron Zorginstituut Nederland: https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/gecombineerde-leefstijlinterventie-gli-zvw

29 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven
  • Instagram
  • Facebook

Privacy en algemene voorwaarden