Gezondheidspreventie: Van Sickcare naar Healthcare

Bijgewerkt: jan 22


Bijgewerkt: 16 dec 2020

Auteurs:

Gijs Mulder: Chief Business development Katrien Hernalsteen: Diëtiste

Renato Romani: Arts en oprichter

Als gevolg van de recente gezondheidscris is er meer aandacht voor het effect van overgewicht op onze gezondheid. Van overheidswege is de publieke zorgplicht in Nederland vastgelegd in de zorgwetten Zvw, Wlz, WMO, de wet op de jeugdzorg en de wet publieke gezondheidszorg. De private zorgplicht (werkgevers) is onder andere geregeld in de Arbeidsomstandighedenwet (1) en wordt vaak uitbesteed aan ARBO diensten. Er is nog geen sprake van preventieplicht van overheids- of werkgeverswege hoewel zorg en preventie in elkaars verlengde liggen. Wat is er dan wel op het gebied van gezondheidspreventie? Het nationaal preventieakkoord (2) richt zich op het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Pijlers uit dit akkoord zijn gezonde voeding, meer sporten en bewegen en een gezonde leefomgeving. ARBO diensten ontwikkelen eigen beleid gebaseerd op wet- en regelgeving.

Obesitas is na roken de grootste oorzaak van verlies van gezondheid. Verlies van gezondheid leidt tot hoge maatschappelijke kosten door ziekte en verzuim (2). Het preventieakkoord doet aanbevelingen met betrekking tot de leefomgeving en een specifieke aanpak voor doelgroepen. Het doen van gezondheidsinterventies is het werk van bijvoorbeeld de rijksoverheid, provincies, gemeentes wijkteams maar ook dat van werkgevers en Arbodiensten.

Het effect van interventies op het gebied van gezondheid is vaak moeilijk te meten. Het daadwerkelijk aanpakken van overgewicht vergt een doelgroepgerichte aanpak. Voor verstandelijk gehandicapten geldt een andere aanpak dan voor jeugd in probleemwijken. Daarnaast is het vaak moeilijk om het effect van een gezondheidsinterventie op een objectieve, privacy-vriendelijke wijze te meten.

Wij hebben ervaring met het gericht benaderen van die specifieke doelgroepen, zowel binnen als buiten organisaties, doelgroepen die niet eenvoudig te bereiken zijn. Onze non-confrontatieve aanpak houdt bovendien deelnemers die eenmaal gestart zijn gemotiveerd. Onder die aanpak valt eenvoud in gebruik, non-confrontatie, precisie maar ook een integere en privacy-vriendelijke werkwijze. Onze oplossing is ontwikkeld met de zorgprofessional centraal: diëtisten, leefstijlcoaches, fysiotherapeuten en huisartsen en professionals binnen wijkteams maar ook voor functionarissen die eindverantwoordelijk zijn voor gezondheidsprogramma's. Onze methode helpt hen mensen met een andere aanpak te bereiken.

Via ons geanonimiseerde dashboard kunnen gezondheidsprogramma’s gevolgd en gestuurd worden met instrumenten zoals bijvoorbeeld BMI-migratie. Wij weten dat de gezondheidsprofessional essentieel is in de keten. Wij kennen hun werk- hun aanpak en ontzorgen op dit vlak de programma- en/of behandelverantwoordelijke.

Wil je meer achtergrondinformatie over het overheidsbeleid? Kijk dan eens bij het loket gezond leven. Over ARBO beleid en gezondheidspreventie is veel te vinden op de websites van ARBO diensten zoals bijvoorbeeld ArboNed, Arbo Unie of Human Capital Care.
Referenties: (1) Arbeidsomstandighedenwet . (2020).

(2) (2018). Nationaal Preventie Akkoord . Nederland: Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
30 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven
  • Instagram
  • Facebook

Privacy en algemene voorwaarden